Aseon

Aseon et norsk supplyselskap med base i Stavanger. Vi har over 40 års driftssuksess i tøffe og konkurranseutsatte miljøer bak oss. Vi utfører alle typer drillingoppdrag på norsk og internasjonal sokkel. Halvt nedsenkbare plattformer, boreskip, oppjekkbare rigger og modulære boreenheter, ingen jobb er for stor eller komplisert for oss. Gjennom 40 år i markedet har vi opparbeidet oss enorm erfaring og kunnskap. Vi har utnyttet vår lange fartstid, ekspertise og operativ forståelse til å bygge opp markedets mest teknologisk avanserte flåte. Vår kunnskap og lange erfaring gjør oss til en målestokk på norsk sektor. I alle år har vår 0 feil policy vært hjørnesteinen i all vår virksomhet, og vårt dedikerte team strever for å oppnå optimale resultater, uansett forhold. Selskapet har de siste årene investert tungt i fornyelse av vår flåte. Teknologi er den viktigste nøkkelen for å kunne levere verdier og realisere våre egne og våre kunders ambisjoner. Aseon er i dag markedsleder i det norske markedet. Ingen andre selskaper har aktivitet på så mange ulike prosjekter som Aseon har i dag. Flere tiår med kunnskap, i kombinasjon med våre dyktige medarbeidere og cutting edge styringssystemer, tillater oss å være den mest funksjonelle og komplette operative leverandøren i markedet.

Styre og ledelse

Aseon er i dag under ledelse av Direktør Tony Comlic. Comlic overtok direktørstolen i 2009 og kom den gang fra stilling som drilling direktør for det brasilianske selskapet PetroFlaz. Comlic er uteksaminert M.Sc. i petroleum prospektering fra Boston University i USA. Comlic har lang fartstid innen olje og gass, og har besatt en rekke lederverv i løpet av sin snart 40 år lange karriere innen sektoren.

Styreleder Preben Markussen

Styret i Aseon ledes av Preben Markussen. Markussen er et velkjent navn i bransjen og har tidligere holdt stillinger i Aker konsernet og Shell Canada. Markussen startet sin karriere i Aseon som Direktør for supply og leveranse, men ble enstemmig innsatt som styreformann i 2012.

Aseon og LoVeSe

Som en av de eldste operatørene på norsk sokkel har Aseon engasjert seg aktivt i debatten om oljeboring i nordområdene de siste 20 årene. Staten har bestemt gjennom lov at det skal gjennomføres konsekvensutredninger før områder kan åpnes for petroleumsaktivitet. En konsekvensutredning skal belyse virkningene olje- og gassaktivitet kan ha for nærings- og miljømessige forhold, herunder mulige farer for forurensning, samt antatte økonomiske og sosiale virkninger i et område. Det positive med konsekvensutredningen er at alle parter får muligheten til å bli hørt. Aseon har alltid støttet utredning av nordområdene, for skal industrien ha en framtid i Norge må det åpnes opp nye områder. Aseon har i en årrekke levert bransjen det ypperste av teknologiske sikkerhetsløsninger, og vi føler oss trygge på at man kan utvinne olje også i Lofoten og Vesterålen uten at man forårsaker skade på verken miljø eller eksisterende næring. Nå er det ingen automatikk i at et område blir åpnet for petroleumsvirksomhet etter en konsekvensutredning. For eksempel ble Skagerrak og Trøndelag Øst konsekvensutredet i 1994 uten å bli åpnet. Heller ikke kystnære områder i Nordland IV og V ble åpnet etter konsekvensutredningen i 1998. Selv om tidligere utredninger ikke har ledet til åpninger må man ta med i vurderingen nå at Staten siden 1972 har gjennomført hele 90 utredninger på norsk sokkel. Ikke bare kan vi lene oss på erfaringen fra tidligere utredninger, men vi har sett en enorm utvikling i sikkerhet og kontrollrutiner de siste 15 årene. Nye ISO standarder, som vi i Aseon har utviklet, viser at LoVeSe trygt kan driftes uten fare for miljøet.

Privacy Policy