De siste årene har vi sett en økning av nye aktører innenfor casino-bransjen, både når det gjelder fysiske casinoer og de digitale, så fortsetter pilene å peke oppover. Casino har blitt en stor industri i USA de siste to tiårene. Før 1980-tallet var casinospill bare lovlig i Nevada og Atlantic City, New Jersey. Siden da har nesten 30 stater legalisert casinospill. Mange stater har godkjent casino-gambling, hovedsakelig fordi de ser det som et verktøy for økonomisk vekst. De største fordelene er økt sysselsetting, større skatteinntekter til statlige og lokale myndigheter, og vekst i lokal detaljhandel. Økende finanspolitisk press på statsbudsjettene, frykten for tapte inntekter til casinoer i nabolandene og en mer gunstig offentlig holdning til casinospill har alle ført til at den ble en akseptert industri i USA, i følge National Gambling Impact Study Commissions sluttrapport.

 

 

I tillegg tillater spill-reguleringsloven av 1988 at indianerstammer opererer casinoer på reservatene sine, noe som kan være med på å bidra positivt til den lokale økonomien. Mange stater har nå en kombinasjon av indianercasinoer og de som er drevet av store selskaper. Mengden av penger som blir satset i amerikanske casinoer fortsetter å øke årlig. Mer enn $ 370 milliarder ble satset i løpet av i fjor alene. Dette er omtrent $ 1300 per person i USA. Av denne årlige innsatsen blir nesten 93 prosent returnert til spillere i form av gevinster, noe som gir casinoer 26 milliarder dollar i årlig justert omsetning.

 

 

Casinoinntektene varierer imidlertid sterkt over stater. Nevada har det største markedet, med casinoer som tar inn nesten $ 9,5 milliarder årlig i justerte bruttoinntekter. Atlantic City sine casinoer genererer mer enn 4 milliarder dollar årlig, mens elvebåt-casinoene i Missouri og Illinois samlet henholdsvis 1 milliard dollar og 1,8 milliarder dollar i justert bruttoinntekt.

 

 

Selv om økonomisk utvikling brukes av casinoindustrien og lokale myndigheter til å selge ideen om casinospill til borgerne, er det fortsatt uklart i hvilken grad innføring og vekst av kommersielle casinoer i et område fører til økt økonomisk utvikling. Eksperter peker vanligvis på et lavere lokalt ledighetsnivå etter at et casino er introdusert, som bevis for at casinoer forbedrer den lokale sysselsettingen. Fordi den lokale arbeidsledigheten falt etter at casinoet ble introdusert, må det være bevis på at casinoet bidro til å redusere den lokale arbeidsledigheten. Det er en mulighet, men det er ikke garantert at det er tilfelle. Endringen i ledighetsnivået i lokalområdet skal sammenlignes med endringen i den statlige arbeidsledigheten i samme periode. Hvis endringene er omtrent de samme, er det mulig at all vekst i området er et resultat av den naturlige bevegelsen av konjunktursyklusen (økonomiske endringer i andre sektorer i økonomien), og ikke innføringen av casinoet. Hvis nedgangen i arbeidsledigheten er større i lokalområdetetter at casinoet er innført, kan man argumentere for at kasinoet faktisk har redusert lokal ledighet. Poenget her er at lokale endringer i arbeidsledigheten bør sammenlignes med statlige arbeidsledighetsendringer.

 

Andre faktorer, som for eksempel befolkningsendringer og lokale forretningsforhold, bør også vurderes når man sammenligner lokale ledighetsnivåer før og etter et casino åpnes. Det å bare se på forskjeller i lokal arbeidsledighet over tid, uten forståelse av befolkningsdynamikken og den statlige konjunktursyklusen, kan male et falskt bilde med hensyn til sysselsettingsfordelene med casinoer.

 

På bakgrunn av dette vil jeg si at et casino definitivt er en smart investering for et lokalsamfunn som vil øke sysselsettingen lokalt, siden vi ser at casinoer bidrar til positive økonomiske endinger. Om casino er den nye oljen gjenstår enda å se, men neste gang du spiller kan du stille deg det samme spørsmålet.

 

Kilder:

http://www.kasinobonuser.co/
http://www.dennyeoljen.no/