Både nordmenns og Norges økonomi har i mange år vært avhengig av oljeindustrien vår. Det er denne industrien som skapte den økonomiske veksten som ga oss de økonomiske musklene nødvendig for å bygge opp den velferdsstaten vi har den dag i dag. Nå som oljeeventyret nærmer seg slutten, og både politikere og vanlige folk innser at Oljefondet ikke vil vare evig, så har diskusjonen vedrørende veien fremover begynt. Det er mange som snakker om et «grønt skifte», som omhandler overgangen til nye og mer miljøvennlige energikilder, men også økt satsing på norske småbedrifter og innovasjoner. Nettopp her kan online casino-bransjen komme inn, gitt at spill-monopolet i Norge blir oppløst.

 

Det er slik at flere av de beste og raskest voksende bedriftene de siste ti årene har basert seg på internett- eller app-markedet. Det har oppstått et mekka for innovatører, gründere og investorer i Silicon Valley i California for de som ønsker å hoppe på teknologi-bølgen. Kunne det vært mulig å skape noe lignende i for eksempel Oslo eller Stavanger?

Et alternativ i oljebyen

Stavanger har de siste årene merket stor utflytting, etter at oljebransjen begynte å gå dårligere og folk i bransjen ble sagt opp. Om Stavanger ønsker å holde på ekspertisen og fagfolkene som bor i, eller har flyttet til byen, bør man snart finne et alternativ for disse, ellers kommer alle til å forsvinne. Kanskje kunne man brukt godt utdannede ingeniører til å heller utvikle løsninger for online casinoer, slik som foreslått av blant annet NorgesKasinoer.net, eller andre leverandører innen bransjen? Det er jo ingen tvil om at byen sitter på enormt mye menneskelig kapital.

 

Når man snakker om et «grønt skifte» ønsker man nye bedrifter som driver med miljøvennlige eller -nøytrale tjenester og produkter. Nettopp det å levere programvare og teknologiske løsninger til casino-bransjen vil være miljø-nøytralt og samtidig skape flere gründere og arbeidsplasser. Dette bør huke av flere av boksene som har politikerne har lagt som premiss for fremtidig norsk økonomisk utvikling.

Stor vekst i casino-bransjen

Samtidig som oljebransjen har vært i problemer de siste årene, har online casino-bransjen fra 2009 til 2017 økt omsetningen fra 20 milliarder dollar til 47 milliarder dollar, altså mer enn en dobling! Altså vil Norge kunne ri denne bølgen av økonomisk vekst, om vi bare kunne legalisert online-casinoer.
Vi har nemlig alle forutsetningene for å gjøre det bra i bransjen; vi har en godt utdannet arbeidsstyrke og befolkning, med gode teknologiske kunnskaper helt fra skolealderen, i tillegg til at vi har gode statlige støtteordninger for de som vil starte opp selskaper. Vi gjør med andre ord oss selv en bjørnetjeneste ved å stå på vår moralske høyborg og nekte å slenge oss på denne bølgen.

 

Det er dog tegn på at dette er i ferd med å forandre seg. Nylig legaliserte Høyre-FRP regjeringen poker og boksing, noe som kan sees på som et ledd i en oppmykning av tidligere inngrodde tradisjonelle moralske normer. Den blå-blå regjeringen, som nylig ble gjenvalgt, ønsker å liberalisere det norske samfunnet med tanke på økonomisk frihet og privatisering av områder som tidligere har vært statlige monopol. Dermed er det heller ikke helt utenkelig at tippe-monopolet vil bli oppløst.

Norge lot sjansen gå fra seg

Da man på starten av 2000-tallet, i takt med digitaliseringen som kom som en konsekvens av internett, så en oppblomstring av online casino-nettsteder, firma, leverandører og programvareutviklere i Norden, så valgte norske myndigheter å sende ut skremselsbrev til norske gründere som var i ferd med å starte opp selskaper. Dette førte til at de fleste av de norske pionerne skrinla planene sine. Slike brev ble imidlertid ikke sendt av statene i restene av Norden, og det er kanskje derfor at Sverige er hjem til flere av de største firmaene på markedet. NetEnt og Microgaming er bare noen eksempler på store svenske aktører i casino-bransjen. Tenk om vi hadde et «norsk» NetEnt? Hvilke arbeidsplasser og skatteinntekter til den norske stat ville dette skapt?