Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at våre konsulenter kan gjennomføre alle typer oppdrag, med den presisjon som forventes av våre oppdragsgivere. En arbeidsmoral bygget på faglig kunnskap, presisjon, effektivitet og kompetanse er det som driver oss. Vi streber alltid for å være blant de mest ettertraktede og respekterte leverandørene av konsulenter innen olje, gass og drilling. 40 år i bransjen er et bevis på at vi alltid leverer høy kvalitet i alle ledd. Aseon er et uavhengig og familieeid selskap, og våre kunder kan alltid stole på vår integritet og objektivitet. Våre kunder finner trygghet i at vi erkjenner at vår største ressurs er våre 250 håndplukkede konsulenter. Konsulenter vi i flere tilfeller har fulgt gjennom mange år, konsulenter vi har jobbet tett med også under deres utdannelse. Alle våre konsulenter vurderes ut fra kunnskap og personlighet. Likeså vurderer vi alle oppdrag ut fra kompetansebehov og bedriftskultur, før det bestemmes hvilken av våre konsulenter som er best egnet for oppdraget. Våre konsulenter er aldri ferdig utdannet, og årlig investerer vi betydelige summer i etterutdannelse og kurs. Slik sikrer vi at alle våre konsulenter som er ute på oppdrag, til enhver tid er oppdatert på de nyeste teknologiske fremskritt, og kan møte enhver utfordring som måtte komme deres vei. Vi har konsulenter innen alle sektorer av industrien. Ved å ha en slik bred stamme av kunnskap, er vi i stand til å identifisere hele spekteret av problemet, være det seg digitale, mekanisk, elektrisk, hydraulisk eller økonomiske. Leier man inn en konsulent fra Aseon, skal man føle seg trygg på at man er i de beste hender. I motsetning til våre konkurrenter, jobber vi også i partnerskap med andre entreprenører. Alltid med den målsetting om å gi støtte til identifisering av problemer og finne hensiktsmessige, kostnadseffektive løsninger for vår oppdragsgiver. Vår yrkesstolthet er stor, men den skal aldri komme i veien for vårt oppdrag.

Digitalt støtteapparat

Hos Aseon er vi opptatt av effektive og kostnadsbesparende løsninger, både i vår egen drift og i kundeoppdrag. Vi er stolte av å kunne levere en tjeneste som er unik, og totalt ulik hva våre konkurenter leverer. Ansetter man en konsulent fra Aseon får man ikke bare 1 konsulent. Man får et helt team med høyt kvalifiserte konsulenter, alle med sin egen ekspertise og fagområde. Dette oppnår vi ved at alle våre avdelinger er integrert med hverandre. Ulikt våre konkurrenter, hvor alle avdelinger jobber selvstendig og all problemløsning skjer på stedet, har alle våre avdelinger et felles mål. Enhver utfordringer skal løses så raskt som mulig. Hos Aseon tenker vi ikke bare fysisk arbeidsmiljø, men også et digitalt. Alle våre konsulenter som sendes ut på oppdrag, uansett hvor i verden det måtte være, har med seg sitt digitale støtteapparat. Slik er vi sikret at ethvert problem kan diskuteres i et bredt fagmiljø, og kunden er sikret så effektiv drift som overhode mulig. For å ytterligere støtte våre kunder og konsulenter ute på oppdrag, har vi investert i topp moderne videokonferanseutstyr. Dette tillater oss å sette sammen hele prosjektgrupper uavhengig av geografisk plassering. Ikke bare kan problemer løses raskere og optimal drift sikres, men vi hjelper våre kunder spare betydelige reisekostnader, med de miljøfordeler det også medfører.

Vår erfaring din styrke

Over 40 års erfaring har gitt oss en unik innsikt og kunnskap om en industri som er i stadig endring. Vi har alltid vært, og skal alltid være, innovative og fremtidsrettede. Våre konsulenter har betjent oppdrag på alle verdens kontinenter, for bransjens største aktører. Vi håper også dere vil vurdere oss neste gang dere trenger ekstern kompetanse.