Norsk oljeboring i nord er konfliktfylt. Ikke minst i området rundt Vesterålen og Lofoten. Dette er et av de mest fiskerike områdene i Norskehavet, men skal man tro kritikerne er det også et av de mest sårbare områdene, og oljeboring vil for alltid kunne ødelegge fiskebestanden. Lofoten og Vesterålen er eksempler på unike områder som er helt i særklasse globalt, det er det ingen tvil om. Regionen er av stor betydning for en rekke fisk, fugler og pattedyr, og det viktigste gyteområdet for torsk på den nordlige halvkule. Her finner man de største sjøfuglkoloniene på fastlandet i Europa, og verdens største kaldtvannskorallrev. Midt oppi alle disse dyreartene og fantastisk kultur ligger det enorme olje- og gassressurser. Ressurser som kan sikre Norge betydelige inntekter, energi, og ikke minst arbeidsplasser. Arbeidsledigheten i disse områdene er økende. Spesielt i de mindre kommunene, da fiskeindustrien ikke gir de inntektene den en gang gjorde. Folk har fisket i disse havområdene siden steinalderen, og fiskeindustrien har alltid vært den viktigste arbeidsgiveren i området. Dagene hvor fiske alene kunne sørge for arbeid til hele området er over for lengst. I dag er turisme en nesten like stor industri om man ser utelukkende på kroner og øre, dog turisme sysselsetter bare en brøkdel kontra hva fiske gjorde før i tiden. Hvis man sammenligner inntekter og antall arbeidsplasser fra fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen, med hva man kan forvente dersom man åpner for oljeboring, er forskjellene enorme. Faktum er at der fiske kan ansette mange hundre og skape inntekter i millionklassen, vil olje kunne ansatte mange tusen og inntektene vil være i hundremilliarderklassen.

Investeringer

En utbygging av nordområdene vil være helt nødvendig for å forhindre en krasjlanding for den norske petroleumsindustrien. Om det ikke åpnes for utvinning av ressursene i nordområdene kan tusenvis av norske arbeidsplasser fort forsvinne, staten vil miste enorme inntekter og velferdsordningene alle i Norge forventer, vil komme under press. Åpning for oljeutvinning i nordområdene vil kunne utløse investeringer på over 300 milliarder over en 20 års periode. I tillegg vil det kunne gi grunnlag for mellom 5.000 og 8.000 nye, varige arbeidsplasser i petroleumsindustrien og leverandørindustrien. Flere uavhengige rapporter de senere år viser at mer enn 40% av disse arbeidsplassen vil bli skapt i nordområdene. Det vil tilsi et sted mellom 2000 og 3200 nye arbeidsplasser i regionen.

Nye arbeidsplasser betyr nye investeringer

Skulle det åpnes for oljeboring i nordområdene vil det i tillegg bringe med seg en lang rekke investeringer i skole, infrastruktur og øvrig næring. Betydningen for arbeidsmarkedet i området vil være enorme. Ifølge beregninger utført av LO og Fagforbundet, kan regionen forvente over 3000 nye arbeidsplasser innen annen næring, dersom området åpnes for boring. Det er også viktig å ta med i vurderingen at det er ikke bare arbeidsmarkedet i nordområdene som vil nyte godt av oljeboring. Åpner man for utredning av olje i nord vil man kunne bremse fallet i investeringer på norsk sokkel fra 40 milliarder årlig til 12 milliarder. Dette vil igjen ha stor betydning for hele landet. I tillegg til Nord-Norge vil industrien i Stavangerregionen, Hordaland, Nordvestlandet og Kongsbergregionen nyte godt av investeringene, og de mange hundre arbeidsplassene som i dag er truet, vil kunne reddes. Det er på tide at alle samles rundt det faktum at Norge er en oljenasjon. Olje og gass, med de investeringene gjort innen sektoren siden tidlig på 70-tallet, har sikret Norge enorme inntekter og mange tusen arbeidsplasser. Vårt velferdssystem er avhengig av industrien. Fiske vil kunne fortsette i regionen, for det er ingen rapporter som med sikkerhet kan si at industrien vil være truet av oljeboring. Det eneste vi vet med sikkerhet, er at nordområdene trenger oljeindustrien, og oljeindustrien trenger nordområdene.